European EnergyManager Česko-německá obchodní a průmyslová komora


 Titulní strana    EUREMnext    Konference EUREM 2018
Odkazy  


Kontakty


Hana Potůčková
vedoucí kompetenčního centra
Manažer pro energetiku (EUREM)

tel: +420 221 490 306
eml:

Kurz 2019

Přihláška (doc, 58 kB)
Informační leták (pdf, 550 kB)

Eurem 2019 reklama

Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager)

13. ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku

V březnu 2019 bude zahájen již třináctý ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), který organizuje ČNOPK. Cílem tohoto kurzu je efektivnější využívání energie a dosažení konkrétních úspor.

Projekt

Česká republika je jednou z dvanácti zemí EU, kde od roku 2008 probíhají kurzy European EnergyManager na základě jednotných učebních osnov, vypracovaných ve spolupráci dvanácti členských států v rámci programu SAVE II - EUREM.NET.

Kurz je v ČR akreditován MŠMT jako rekvalifikační kurz Manažer ze zaměřením na energetiku.
Absolvent získá i evropský certifikát European Energy Manager a německý certifikát IHK-European EnergyManager.

Inspirujte se zkušenostmi jedné ze zúčastněných firemÚčastníci

Cílovou skupinou jsou podniky, které chtějí odhalit rezervy v oblasti úspor energií a zvýšit kvalifikaci vedoucích pracovníků v oblasti energetiky a managementu.
Kurz je určen jak pro technické ředitele, vedoucí výroby, podnikové energetiky, poradce v oblasti energetiky, techniky a procesní inženýry, tak i pro stavební inženýry, architekty, ekonomické poradce a další.
Maximální počet účastníků kurzu je 20.

Struktura kurzu

(1) teoretická výuka a konkrétní příklady výpočtů (136 vyučovacích hodin)
(2) samostudium, vypracování zadaných úkolů, individuální konzultace s přednášejícími (94 vyučovacích hodin)
(3) vypracování závěrečné práce, jejíž téma se musí vztahovat k problematice úspor energie podniku, který svého zaměstnance do kurzu vyslal

Předměty

přehled předmětů naleznete zde

Místo konání

Masarykova kolej ČVUT (přednáškový salonek) Thárukova 1, 160 41 Praha 6
(možnost ubytování v Praze v budově Masarykovy koleje ČVUT - není zahrnuto v ceně)
Cena kurzu: 69.900,- Kč (cena je uvedena bez DPH)
V ceně kurzu jsou dále zahrnuty:
  • kompletní studijní materiály v češtině (cca 800 stran)
  • individuální konzultace během přípravy závěrečné práce
  • dopolední i odpolední občerstvení a obědy během všech 20 dnů výuky a zkoušek
  • poplatek za získání mezinárodního certifikátu European EnergyManager
  • účast na závěrečném slavnostním předávání certifikátů

©2018 Česko-německá obchodní a průmyslová komora