European EnergyManager Česko-německá obchodní a průmyslová komora


 Titulní strana    Odborná setkání    EUREMnext    Konference EUREM 2018    Články    Podcasty
Odkazy  


Kontakty


Hana Potůčková
vedoucí kompetenčního centra
European EnergyManager - Manažer se zaměřením na energetiku (EUREM)

tel: +420 224 221 200
eml:

Kurz 2025

Přihláška (doc, 600 kB)
Informační leták (pdf, 400 kb)

Eurem 2019 reklama

Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager)

19. ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku

V únoru 2025 bude zahájen již devatenáctý ročník kurzu Manažer se zaměřením na energetiku (European EnergyManager), který organizuje ČNOPK.
Cílem tohoto kurzu jsou konkrétní finanční úspory, efektivnější využívání zdrojů a energie, které z dlouhodobého hlediska vedou k dosažení uhlíkové neutrality.
Do kurzu se lze již nyní přihlásit. Přihláška ke stažení zde.

Cíl kurzu

Snížit spotřebu energie a současně náklady využitím efektivních technologií, optimalizací a zavedením energetického managementu.

Díky účasti v kurzu se firmě sníží náklady energii, bude flexibilněji reagovat na změny v energetice (zvýšení cen, emisní povolenky), na zajistí si konkurenceschopnost a zároveň se bude aktivně podílet na ochraně klimatu snížením uhlíkové stopy.

Zaměstnanec, kterého firma do kurzu vyšle, získá teoretické i praktické znalosti jak z oblasti technických předmětů, tak managementu. Již během kurzu využije prakticky získané dovednosti při zpracování konkrétního projektu úspor energie ve svém podniku. Navrhne konkrétní opatření jak optimalizovat spotřebu energie ve firmě po stránce technické, tak i následně zvládne manažersky realizaci tohoto opatření.

V současné době tyto kurzy probíhají v dvacetisedmi zemích a mají více než 6700 absolventů z toho 164 z České republiky. V rámci projektu EUREMnext byly učební materiály rozšířeny o e-learningové moduly a podcasty.

Inspirujte se zkušenostmi jedné ze zúčastněných firemCertifikáty

Na základě úspěšného složení písemné zkoušky, vypracování závěrečné práce a její obhajoby získá posluchač následující certifikáty:
  • „Manažer se zaměřením na energetiku“ - Akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako rekvalifikační kurz
  • „European EnergyManager“ - Mezinárodní certifikát a „EnergieManager“ certifikát IHK uznávaný v Německu

Účastníci

Průmyslové podniky a další energeticky náročné provozy (především výrobní závody, teplárny, zemědělské podniky atd.)

Odborní pracovníci a vedoucí pracovníci v oblasti energetiky a managementu především z výrobních závodů (např. technický ředitel, energetik, vedoucí výroby, procesní a projektový inženýr, pracovník investičního oddělení nebo technického rozvoje a nákupu atd.)

Struktura kurzu

Úzké propojení teorie s praxí
Teoretická a praktická část obsahuje celkem 230 hodin, z toho:
  • 136 hodin teoretické výuky a praktické výpočty
  • 94 hodin samostudia, vypracování závěrečné práce
  • závěrečná práce a její obhajoba před odbornou komisí, písemný test
Je zajištěn individuální přístup, maximálně 20 posluchačů v jednom kurzu.

Místo konání

Praha

© 2019-2024 Česko-německá obchodní a průmyslová komora